Garantie

Op alle standaard- en maatwerkhorren van Fikszo geldt een wettelijke garantie van 2 jaar, mist deze producten op de juiste manier zijn geïnstalleerd en gebruikt. De garantie geldt uitsluitend voor de eerste kopen, na het tonen van het originele aankoopbewijs. De verplichting van Fikszo is beperkt tot het vervangen van defecte materialen of onderdelen met gelijke of vergelijkbare onderdelen. Onder de garantievoorwaarden vallen alle mechanische onderdelen, de constructie van de hor en de koorden. Op horrengaas en de verwerking van gaas geldt een garantie van 1 jaar.

Garantieprocedure

Serviceverlening verloopt via het verkooppunt, waar het product destijds gekocht is. De medewerkers van dit verkooppunt zullen Fikszo verzoeken de defecte onderdelen te vervangen of het product terug te nemen voor reparatie of vervanging. Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij aan de garantievoorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat het verkooppunt voor een garantiegeval benaderd wordt. Aanspraak op garantie geldt uitsluitend na het tonen van de oorspronkelijke aankoopnota.